EvanjelickýŽalmy51,4

Žalmy 51:4

Do­konale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môj­ho hriechu!


Verš v kontexte

3 Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milos­ti! Pre svoje veľké milo­sr­den­stvo za­hlaď moje prie­stup­ky!
4 Do­konale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môj­ho hriechu!
5 Lebo som si vedomý svojich prie­stup­kov a hriech môj predo mnou je stále.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

4 Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;

Evanjelický

4 Do­konale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môj­ho hriechu!

Ekumenický

4 Dô­klad­ne zo mňa zmy moju vinu, očis­ti ma od môj­ho hriechu!

Bible21

4 Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hří­chu mě očisti!