EkumenickýŽalmy51,4

Žalmy 51:4

Dô­klad­ne zo mňa zmy moju vinu, očis­ti ma od môj­ho hriechu!


Verš v kontexte

3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milos­ti! Pre svoje veľké milo­sr­den­stvo zo­tri moje ťažké prie­stup­ky!
4 Dô­klad­ne zo mňa zmy moju vinu, očis­ti ma od môj­ho hriechu!
5 Veď ja viem o svojich pre­vineniach, svoj hriech mám stále na mys­li.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

4 Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;

Evanjelický

4 Do­konale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môj­ho hriechu!

Ekumenický

4 Dô­klad­ne zo mňa zmy moju vinu, očis­ti ma od môj­ho hriechu!

Bible21

4 Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hří­chu mě očisti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček