EvanjelickýŽalmy115,12

Žalmy 115:12

Hos­podin pamätá na nás, požeh­ná, požeh­ná dom Iz­raelov, požeh­ná dom Áronov,


Verš v kontexte

11 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, dúfaj­te v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.
12 Hos­podin pamätá na nás, požeh­ná, požeh­ná dom Iz­raelov, požeh­ná dom Áronov,
13 požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, naj­menších s naj­väčšími.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin bude pamätať na nás, požeh­ná; požeh­ná dom Iz­raelov; požeh­ná dom Áronov.

Evanjelický

12 Hos­podin pamätá na nás, požeh­ná, požeh­ná dom Iz­raelov, požeh­ná dom Áronov,

Ekumenický

12 Hos­podin na nás pamätá, žeh­ná nás; žeh­ná dom Iz­raelov, žeh­ná dom Áronov,

Bible21

12 Vzpo­mene si na nás Hos­po­di­na požeh­nání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áro­novu,