EkumenickýŽalmy115,12

Žalmy 115:12

Hos­podin na nás pamätá, žeh­ná nás; žeh­ná dom Iz­raelov, žeh­ná dom Áronov,


Verš v kontexte

11 Hos­podinovi ctitelia, dúfaj­te v Hospodina! On vám je po­mocou a štítom.
12 Hos­podin na nás pamätá, žeh­ná nás; žeh­ná dom Iz­raelov, žeh­ná dom Áronov,
13 žeh­ná tých, čo ctia Hos­podina, malých i veľkých.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin bude pamätať na nás, požeh­ná; požeh­ná dom Iz­raelov; požeh­ná dom Áronov.

Evanjelický

12 Hos­podin pamätá na nás, požeh­ná, požeh­ná dom Iz­raelov, požeh­ná dom Áronov,

Ekumenický

12 Hos­podin na nás pamätá, žeh­ná nás; žeh­ná dom Iz­raelov, žeh­ná dom Áronov,

Bible21

12 Vzpo­mene si na nás Hos­po­di­na požeh­nání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áro­novu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček