EvanjelickýŽalmy115,11

Žalmy 115:11

Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, dúfaj­te v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.


Verš v kontexte

10 Dom Áronov, dúfaj v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.
11 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, dúfaj­te v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.
12 Hos­podin pamätá na nás, požeh­ná, požeh­ná dom Iz­raelov, požeh­ná dom Áronov,

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, nadej­te sa na Hos­podina! On je ich po­mocou a ich štítom.

Evanjelický

11 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, dúfaj­te v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.

Ekumenický

11 Hos­podinovi ctitelia, dúfaj­te v Hospodina! On vám je po­mocou a štítom.

Bible21

11 Každý, kdo Hos­po­di­na ctí, na Hos­po­di­na spo­leh­ni – po­mo­cník a štít je ta­kových!