RoháčekŽalmy115,12

Žalmy 115:12

Hos­podin bude pamätať na nás, požeh­ná; požeh­ná dom Iz­raelov; požeh­ná dom Áronov.


Verš v kontexte

11 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, nadej­te sa na Hos­podina! On je ich po­mocou a ich štítom.
12 Hos­podin bude pamätať na nás, požeh­ná; požeh­ná dom Iz­raelov; požeh­ná dom Áronov.
13 Požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, malých s veľkými.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin bude pamätať na nás, požeh­ná; požeh­ná dom Iz­raelov; požeh­ná dom Áronov.

Evanjelický

12 Hos­podin pamätá na nás, požeh­ná, požeh­ná dom Iz­raelov, požeh­ná dom Áronov,

Ekumenický

12 Hos­podin na nás pamätá, žeh­ná nás; žeh­ná dom Iz­raelov, žeh­ná dom Áronov,

Bible21

12 Vzpo­mene si na nás Hos­po­di­na požeh­nání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áro­novu,