EvanjelickýŽalmy114,1

Žalmy 114:1

Keď Iz­rael vy­chádzal z Egyp­ta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči,


Verš v kontexte

1 Keď Iz­rael vy­chádzal z Egyp­ta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči,
2 Júda sa Mu stal svätyňou, Iz­rael Jeho vladár­stvom.
3 More to videlo a utiek­lo; Jor­dán sa na­späť ob­rátil;

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď išiel Iz­rael z Egyp­ta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,

Evanjelický

1 Keď Iz­rael vy­chádzal z Egyp­ta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči,

Ekumenický

1 Keď Iz­rael vy­chádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka,

Bible21

1 Když Iz­rael vy­cházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka,