EvanjelickýŽalmy114,3

Žalmy 114:3

More to videlo a utiek­lo; Jor­dán sa na­späť ob­rátil;


Verš v kontexte

2 Júda sa Mu stal svätyňou, Iz­rael Jeho vladár­stvom.
3 More to videlo a utiek­lo; Jor­dán sa na­späť ob­rátil;
4 vr­chy po­skakovali ako barany, pahor­ky ako jahňatá.

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

3 Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.

Evanjelický

3 More to videlo a utiek­lo; Jor­dán sa na­späť ob­rátil;

Ekumenický

3 More to videlo a ušlo, Jor­dán ustúpil,

Bible21

3 Moře to vi­dělo, dalo se na útěk, Jordán ob­rá­til se na­zpá­tek!