RoháčekŽalmy114,1

Žalmy 114:1

Keď išiel Iz­rael z Egyp­ta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,


Verš v kontexte

1 Keď išiel Iz­rael z Egyp­ta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,
2 bol mu Júda svätyňou, Iz­rael jeho panovis­kom.
3 Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď išiel Iz­rael z Egyp­ta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,

Evanjelický

1 Keď Iz­rael vy­chádzal z Egyp­ta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči,

Ekumenický

1 Keď Iz­rael vy­chádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka,

Bible21

1 Když Iz­rael vy­cházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka,