EkumenickýŽalmy10,16

Žalmy 10:16

Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)


Verš v kontexte

15 Zlom rameno bez­božného a zlého človeka. Jeho bez­božnosť vy­pát­raš, nič ti ne­unik­ne.
16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)
17 Vy­počúvaš túžbu po­kor­ných, Hos­podin, po­silňuješ ich srd­ce, na­kláňaš k nim ucho.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Hos­podin je Kráľom na večné veky; po­hania vy­hynú z jeho zeme.

Evanjelický

16 Hos­podin je kráľom na večné veky; po­hania zmiz­li z Jeho krajiny.

Ekumenický

16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)

Bible21

16 Hos­po­din kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vy­mizí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček