EvanjelickýTítovi1,3

Títovi 1:3

a vo vhod­nom čase oznámil svoje slovo vo zves­ti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha -


Verš v kontexte

2 na zá­klade nádeje večného života, ktorú prav­divý Boh za­sľúbil pred večnými vek­mi 3 a vo vhod­nom čase oznámil svoje slovo vo zves­ti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha - 4 Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Spasiteľa.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 a zjavil vo svojich vlast­ných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja po­verený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha,

Evanjelický

3 a vo vhod­nom čase oznámil svoje slovo vo zves­ti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha -

Ekumenický

3 V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha.

Bible21

3 a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení naše­ho Spa­si­te­le Boha bylo svěřeno.