EvanjelickýTítovi1,4

Títovi 1:4

Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Spasiteľa.


Verš v kontexte

3 a vo vhod­nom čase oznámil svoje slovo vo zves­ti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha - 4 Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Spasiteľa. 5 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal:

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Títovi, s­voj­mu pravému dieťaťu podľa obec­nej viery: milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa.

Evanjelický

4 Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Spasiteľa.

Ekumenický

4 Títovi, svoj­mu pravému dieťaťu v spoločnej viere: Milosť a po­koj od Boha Otca a Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa.

Bible21

4 Ti­tovi, vlastní­mu synu v obe­cné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Spa­si­te­le.