RoháčekTítovi1,3

Títovi 1:3

a zjavil vo svojich vlast­ných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja po­verený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha,


Verš v kontexte

2 na nádeji večného života, ktorý za­sľúbil ne­klam­ný Bôh pred večnými časy 3 a zjavil vo svojich vlast­ných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja po­verený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha, 4 Títovi, s­voj­mu pravému dieťaťu podľa obec­nej viery: milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 a zjavil vo svojich vlast­ných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja po­verený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha,

Evanjelický

3 a vo vhod­nom čase oznámil svoje slovo vo zves­ti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha -

Ekumenický

3 V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha.

Bible21

3 a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení naše­ho Spa­si­te­le Boha bylo svěřeno.