EvanjelickýSudcov6,40

Sudcov 6:40

Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zo­stalo suché, kým rosa po­krývala celú zem do­okola.


Verš v kontexte

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody. 39 Nato Gide­on po­vedal Bohu: Nech ne­vz­bĺk­ne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz pre­hovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zo­stane len rúno suché a na zemi do­okola nech je rosa. 40 Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zo­stalo suché, kým rosa po­krývala celú zem do­okola.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

40 A Bôh učinil tak tej noci: sucho bolo len na rune, a všade inde na celej zemi bola rosa.

Evanjelický

40 Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zo­stalo suché, kým rosa po­krývala celú zem do­okola.

Ekumenický

40 Boh to tak urobil aj v tú noc. Len rúno bolo suché, kým okolo neho bola celá zem za­rosená.

Bible21

40 A Bůh to té noci udělal. Je­dině na rou­nu bylo su­cho, ale na zemi všu­de ko­lem ro­sa.