EvanjelickýSudcov6,39

Sudcov 6:39

Nato Gide­on po­vedal Bohu: Nech ne­vz­bĺk­ne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz pre­hovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zo­stane len rúno suché a na zemi do­okola nech je rosa.


Verš v kontexte

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody. 39 Nato Gide­on po­vedal Bohu: Nech ne­vz­bĺk­ne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz pre­hovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zo­stane len rúno suché a na zemi do­okola nech je rosa. 40 Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zo­stalo suché, kým rosa po­krývala celú zem do­okola.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

39 A Gede­on po­vedal Bohu: Nech sa nezapáli na mňa tvoj hnev, a do­voľ mi hovoriť už len ten­to raz. Prosím, nech zkúsim len ešte tento raz tým runom. Prosím, nech je sucho len na rune, a na celej zemi nech je rosa.

Evanjelický

39 Nato Gide­on po­vedal Bohu: Nech ne­vz­bĺk­ne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz pre­hovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zo­stane len rúno suché a na zemi do­okola nech je rosa.

Ekumenický

39 Gideón opäť prosil Boha: Nech sa tvoj hnev neroz­horí proti mne, keď ešte raz pre­hovorím. Rád by som to s rúnom skúsil znova. Nech zo­stane rúno suché a všade okolo neho nech bude rosa.

Bible21

39 Ge­de­on pak Bohu ře­kl: „Ne­hněvej se na mě, když ještě jednou pro­mluvím. Pro­sím, ať mohu to rou­no zku­sit ještě jednou. Ať je, pro­sím, su­cho jenom na rou­nu, a na zemi všu­de ko­lem rosa.“