RoháčekSudcov6,40

Sudcov 6:40

A Bôh učinil tak tej noci: sucho bolo len na rune, a všade inde na celej zemi bola rosa.


Verš v kontexte

38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody. 39 A Gede­on po­vedal Bohu: Nech sa nezapáli na mňa tvoj hnev, a do­voľ mi hovoriť už len ten­to raz. Prosím, nech zkúsim len ešte tento raz tým runom. Prosím, nech je sucho len na rune, a na celej zemi nech je rosa. 40 A Bôh učinil tak tej noci: sucho bolo len na rune, a všade inde na celej zemi bola rosa.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

40 A Bôh učinil tak tej noci: sucho bolo len na rune, a všade inde na celej zemi bola rosa.

Evanjelický

40 Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zo­stalo suché, kým rosa po­krývala celú zem do­okola.

Ekumenický

40 Boh to tak urobil aj v tú noc. Len rúno bolo suché, kým okolo neho bola celá zem za­rosená.

Bible21

40 A Bůh to té noci udělal. Je­dině na rou­nu bylo su­cho, ale na zemi všu­de ko­lem ro­sa.