EvanjelickýSudcov6,38

Sudcov 6:38

Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody.


Verš v kontexte

37 tak položím vl­nené rúno na holo­hum­nicu; ak bude rosa len na rúne, a zem do­okola zo­stane suchá, spoz­nám, že chceš za­chrániť Iz­rael mojou rukou, ako si za­sľúbil. 38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody. 39 Nato Gide­on po­vedal Bohu: Nech ne­vz­bĺk­ne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz pre­hovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zo­stane len rúno suché a na zemi do­okola nech je rosa.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody.

Evanjelický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody.

Ekumenický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal a vy­žmýkal rúno, vy­tlačil z neho pl­nú čašu rosy.

Bible21

38 A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rou­no a vy­ždí­mal z něj rosu – plnou číši vo­dy.