EvanjelickýSudcov15,19

Sudcov 15:19

Boh ot­voril prie­hl­beň v Lechí, takže vy­trysk­la z nej voda. Keď sa na­pil, po­ok­rial na duchu a znova ožil. Pre­to ju na­zvali Prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až pod­nes. A spravoval Iz­rael v časoch Filištín­cov dvad­sať rokov.


Verš v kontexte

17 Keď do­hovoril, od­hodil os­liu čeľusť z ruky. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat­Lechí. 18 Ale keď ho veľmi smädilo, volal k Hos­podinovi: Ty si spôsobil rukou svoj­ho služob­níka toto veľké vy­slobodenie, teraz však musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov. 19 Boh ot­voril prie­hl­beň v Lechí, takže vy­trysk­la z nej voda. Keď sa na­pil, po­ok­rial na duchu a znova ožil. Pre­to ju na­zvali Prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až pod­nes. A spravoval Iz­rael v časoch Filištín­cov dvad­sať rokov.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy roz­pol­til Bôh prie­hl­binu, ktorá je v Lechi, a vy­šly z nej vody, a na­pil sa, a na­vrátil sa jeho duch, a ožil. Pre­to na­zvali jej meno Én-hak­kóre, ktorý je v Lechi, a tak sa volá až do tohoto dňa.

Evanjelický

19 Boh ot­voril prie­hl­beň v Lechí, takže vy­trysk­la z nej voda. Keď sa na­pil, po­ok­rial na duchu a znova ožil. Pre­to ju na­zvali Prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až pod­nes. A spravoval Iz­rael v časoch Filištín­cov dvad­sať rokov.

Ekumenický

19 Vtedy Boh rozt­voril prie­hl­beň v Lechí, z ktorej vy­strek­la voda. Keď sa z nej na­pil, po­ok­rial a ožil. Pre­to prameňu, ktorý je v Lechí do­dnes, dal meno Én-Hak­kóre.

Bible21

19 Bůh tenkrát v Le­chi pro­razil pro­hlu­beň, ze které vy­trysk­la voda. Sam­son se na­pil, po­okřál a ožil. Tu studánku pro­to na­zval En-ha­ko­re, Pra­men vo­lajícího, a ten je v Le­chi až dodnes.