EvanjelickýSudcov1,34

Sudcov 1:34

Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.


Verš v kontexte

33 Naf­tálí ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Semeša, ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval upro­stred domorodých Kanaán­cov, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli nútene pracovať. 34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia. 35 Tak os­tali Amorej­ci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia.

Evanjelický

34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Ekumenický

34 Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Bible21

34 Syny Danovy za­tlači­li Emo­rej­ci do hor; vůbec je nene­cha­li se­stou­pit do níži­ny.