Bible21Soudců1,34

Soudců 1:34

Syny Danovy za­tlači­li Emo­rej­ci do hor; vůbec je nene­cha­li se­stou­pit do níži­ny.


Verš v kontexte

33 Neftalí ne­vy­hnal obyva­te­le Bet-še­meše ani Bet-ana­tu, a tak se usíd­lil upro­střed kananej­ských obyva­tel země. Pozdě­ji však podro­bi­li obyva­te­le Bet-še­meše a Bet-ana­tu nu­ceným pracím. 34 Syny Danovy za­tlači­li Emo­rej­ci do hor; vůbec je nene­cha­li se­stou­pit do níži­ny. 35 Emo­rej­ci byli roz­hodnu­ti zůstat v Har-che­resu, v Ajalo­nu i v Šaal­bi­mu. Teprve když vzrost­la moc domu Josefova, byli podro­beni nu­ceným pracím.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia.

Evanjelický

34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Ekumenický

34 Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Bible21

34 Syny Danovy za­tlači­li Emo­rej­ci do hor; vůbec je nene­cha­li se­stou­pit do níži­ny.

Bible21Soudců1,34

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček