EvanjelickýSudcov1,35

Sudcov 1:35

Tak os­tali Amorej­ci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať.


Verš v kontexte

34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia. 35 Tak os­tali Amorej­ci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať. 36 Územie Amorej­cov sa rozp­res­tieralo od Ak­rabím­skeho vý­stupu, od Sely na­hor.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 A Amoreji volili bývať na vr­chu Cherese, v Ajalone a v Šaal­bíme. Ale keď nadobud­la váhy ruka domu Jozefov­ho, stali sa po­plat­nými.

Evanjelický

35 Tak os­tali Amorej­ci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať.

Ekumenický

35 Amorejčania teda zo­stali bývať v Har-Cherese, Aj­jalóne a Šaal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli vy­konávať nútené práce.

Bible21

35 Emo­rej­ci byli roz­hodnu­ti zůstat v Har-che­resu, v Ajalo­nu i v Šaal­bi­mu. Teprve když vzrost­la moc domu Josefova, byli podro­beni nu­ceným pracím.