EkumenickýSudcov1,34

Sudcov 1:34

Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.


Verš v kontexte

33 Naf­táli ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šemeša ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanaánčan­mi, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli vy­konávať nútené práce. 34 Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia. 35 Amorejčania teda zo­stali bývať v Har-Cherese, Aj­jalóne a Šaal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli vy­konávať nútené práce.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia.

Evanjelický

34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Ekumenický

34 Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Bible21

34 Syny Danovy za­tlači­li Emo­rej­ci do hor; vůbec je nene­cha­li se­stou­pit do níži­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček