RoháčekSudcov1,34

Sudcov 1:34

A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia.


Verš v kontexte

33 Naf­tali ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šemeša ani obyvateľov Bét-anata, a tak býva v strede Kananeja, v strede obyvateľov tej zeme, avšak obyvatelia Bét-šemeša a Bét-anata stali sa im po­plat­nými. 34 A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia. 35 A Amoreji volili bývať na vr­chu Cherese, v Ajalone a v Šaal­bíme. Ale keď nadobud­la váhy ruka domu Jozefov­ho, stali sa po­plat­nými.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia.

Evanjelický

34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Ekumenický

34 Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

Bible21

34 Syny Danovy za­tlači­li Emo­rej­ci do hor; vůbec je nene­cha­li se­stou­pit do níži­ny.