EvanjelickýSudcov1,2

Sudcov 1:2

Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk.


Verš v kontexte

1 Po smr­ti Józu­ovej do­pytovali sa Iz­rael­ci Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaán­com? 2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk. 3 Nato po­vedal Júda svoj­mu bratovi Šimeónovi: Vy­tiah­ni so mnou do môj­ho podielu bojovať proti Kanaán­com, po­tom pôj­dem aj ja s tebou do tvoj­ho podielu. A Šimeón išiel s ním.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky.

Evanjelický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk.

Ekumenický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk.

Bible21

2 Hos­po­din od­po­věděl: „Ať vy­táh­ne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“