RoháčekSudcov1,2

Sudcov 1:2

A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky.


Verš v kontexte

1 A stalo sa po smr­ti Jozu­ovej, že sa pýtali synovia Iz­raelovi Hos­podina a riek­li: Kto poj­de na­počiat­ku za nás hore ku Kananejovi, aby bojoval proti ne­mu? 2 A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky. 3 A Júda riekol Sime­onovi, svoj­mu bratovi: Poď so mnou ta hore do môj­ho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi, a potom pojdem i ja s tebou do tvoj­ho losu. A Sime­on išiel s ním.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky.

Evanjelický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk.

Ekumenický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk.

Bible21

2 Hos­po­din od­po­věděl: „Ať vy­táh­ne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“

RoháčekSudcov1,2