Bible21Soudců1,2

Soudců 1:2

Hos­po­din od­po­věděl: „Ať vy­táh­ne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“


Verš v kontexte

1 Po Jo­zuově smrti se synové Iz­rae­le pta­li Hos­po­di­na: „Kdo z nás má vy­táhnout do boje pro­ti Kananej­cům jako první?“ 2 Hos­po­din od­po­věděl: „Ať vy­táh­ne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“ 3 Kmen Juda pak ře­kl svým bra­trům ze Ši­me­o­na: „Po­jď­te s ná­mi do naše­ho podílu bo­jovat pro­ti Kananej­cům. My pak zase půjde­me s vá­mi do vaše­ho podílu.“ Kmen Ši­me­on s ním tedy šel.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky.

Evanjelický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk.

Ekumenický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk.

Bible21

2 Hos­po­din od­po­věděl: „Ať vy­táh­ne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“

Bible21Soudců1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček