EvanjelickýSudcov1,1

Sudcov 1:1

Po smr­ti Józu­ovej do­pytovali sa Iz­rael­ci Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaán­com?


Verš v kontexte

1 Po smr­ti Józu­ovej do­pytovali sa Iz­rael­ci Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaán­com? 2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk. 3 Nato po­vedal Júda svoj­mu bratovi Šimeónovi: Vy­tiah­ni so mnou do môj­ho podielu bojovať proti Kanaán­com, po­tom pôj­dem aj ja s tebou do tvoj­ho podielu. A Šimeón išiel s ním.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Jozu­ovej, že sa pýtali synovia Iz­raelovi Hos­podina a riek­li: Kto poj­de na­počiat­ku za nás hore ku Kananejovi, aby bojoval proti ne­mu?

Evanjelický

1 Po smr­ti Józu­ovej do­pytovali sa Iz­rael­ci Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaán­com?

Ekumenický

1 Po Jozu­ovej smr­ti sa Iz­raeliti pýtali Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaánčanom?

Bible21

1 Po Jo­zuově smrti se synové Iz­rae­le pta­li Hos­po­di­na: „Kdo z nás má vy­táhnout do boje pro­ti Kananej­cům jako první?“