EkumenickýSudcov1,2

Sudcov 1:2

Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk.


Verš v kontexte

1 Po Jozu­ovej smr­ti sa Iz­raeliti pýtali Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaánčanom? 2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk. 3 Nato požiadal Júda svoj­ho brata Šimeóna: Poď so mnou bojovať proti Kanaánčanom do môj­ho vy­losovaného podielu. Po­tom pôj­dem i ja s tebou do tvoj­ho vy­losovaného podielu. Šimeón šiel teda s ním.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky.

Evanjelický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk.

Ekumenický

2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk.

Bible21

2 Hos­po­din od­po­věděl: „Ať vy­táh­ne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček