EkumenickýSkutky28,28

Skutky 28:28

Skutky apoštolov

Vedz­te teda, že táto Božia spása je po­slaná po­hanom a oni budú počúvať.


Verš v kontexte

27 Lebo otupelo srd­ce toh­to ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami ne­videli a ušami ne­počuli, aby srd­com nechápali a ne­ob­rátili sa, a ja ich ne­u­zdravím. 28 Vedz­te teda, že táto Božia spása je po­slaná po­hanom a oni budú počúvať. 29 Pavol os­tal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všet­kých, ktorí k nemu pri­chádzali.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

28 Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať.

Evanjelický

28 Vedz­te teda, že je k po­hanom po­slané toto spasenie Božie a oni budú počúvať.

Ekumenický

28 Vedz­te teda, že táto Božia spása je po­slaná po­hanom a oni budú počúvať.

Bible21

28 Pro­to věz­te, že Boží spása byla po­s­lá­na po­hanům. Oni uslyší!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček