EvanjelickýSkutky28,22

Skutky 28:22

Skutky apoštolov

žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sek­te, že sa jej všade protivia!


Verš v kontexte

21 A oni mu od­povedali: My sme ani list nedos­tali o tebe z Jud­ska, ani ni­kto z bratov ne­prišiel a ne­oz­námil nám, ani nerozp­rával o tebe nič zlé; 22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sek­te, že sa jej všade protivia! 23 Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vy­kladal, svedčil o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi z Mojžišov­ho Zákona a z Prorokov.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia.

Evanjelický

22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sek­te, že sa jej všade protivia!

Ekumenický

22 Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sek­te vieme, že jej všade od­porujú.

Bible21

22 Chce­me si však po­s­lech­nout tvé názo­ry; o té se­ktě to­tiž ví­me, že je vše­o­be­cně odmítána.“