Bible21Skutky28,22

Skutky 28:22

Chce­me si však po­s­lech­nout tvé názo­ry; o té se­ktě to­tiž ví­me, že je vše­o­be­cně odmítána.“


Verš v kontexte

21 Od­po­vědě­li mu: „Ne­do­sta­li jsme o to­bě žádný do­pis z Jud­s­ka a nikdo z bra­trů k nám ne­přišel se zprávou nebo žalo­bou na te­be. 22 Chce­me si však po­s­lech­nout tvé názo­ry; o té se­ktě to­tiž ví­me, že je vše­o­be­cně odmítána.“ 23 V den, který mu urči­li, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vy­kládal jim a svědčil o Božím králov­ství a od rá­na až do veče­ra je z Mo­jžíšova záko­na a Pro­roků přesvědčoval o Ježíši.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia.

Evanjelický

22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sek­te, že sa jej všade protivia!

Ekumenický

22 Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sek­te vieme, že jej všade od­porujú.

Bible21

22 Chce­me si však po­s­lech­nout tvé názo­ry; o té se­ktě to­tiž ví­me, že je vše­o­be­cně odmítána.“

Bible21Skutky28,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček