EkumenickýSkutky28,22

Skutky 28:22

Skutky apoštolov

Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sek­te vieme, že jej všade od­porujú.


Verš v kontexte

21 No oni mu po­vedali: My sme o tebe nedos­tali z Judska nijaký list ani sem ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by o tebe po­vedal niečo zlé. 22 Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sek­te vieme, že jej všade od­porujú. 23 Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu ta, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vy­svetľoval a vy­dával svedec­tvo o Božom kráľov­stve a pre­sviedčal ich o Ježišovi dôkaz­mi z Mojžišovho zákona a Prorokov.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia.

Evanjelický

22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sek­te, že sa jej všade protivia!

Ekumenický

22 Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sek­te vieme, že jej všade od­porujú.

Bible21

22 Chce­me si však po­s­lech­nout tvé názo­ry; o té se­ktě to­tiž ví­me, že je vše­o­be­cně odmítána.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček