RoháčekSkutky28,22

Skutky 28:22

Skutky apoštolov

Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia.


Verš v kontexte

21 A oni mu po­vedali: My sme nedos­tali ani pís­ma o tebe z Jud­ska, ani ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by nám bol zves­toval alebo hovoril niečo zlé o tebe. 22 Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia. 23 A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vy­kladal vec a svedčil pev­ne o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi, jako zo zákona Mojžišov­ho, tak z prorokov, od rána až do večera.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia.

Evanjelický

22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sek­te, že sa jej všade protivia!

Ekumenický

22 Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sek­te vieme, že jej všade od­porujú.

Bible21

22 Chce­me si však po­s­lech­nout tvé názo­ry; o té se­ktě to­tiž ví­me, že je vše­o­be­cně odmítána.“