EvanjelickýSkutky2,21

Skutky 2:21

Skutky apoštolov

A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude za­chránený.


Verš v kontexte

20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a sláv­ny deň Pánov. 21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude za­chránený. 22 Mužovia iz­rael­skí, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského, muža, ktorému Boh vy­dal pred vami svedec­tvo moc­nými skut­kami, zá­zrak­mi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skr­ze Neho medzi vami,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

Evanjelický

21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude za­chránený.

Ekumenický

21 Vtedy bude za­chránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.

Bible21

21 Každý, kdo vzývá Hos­po­di­novo jméno, však bude zachráněn.‘