EkumenickýSkutky2,21

Skutky 2:21

Skutky apoštolov

Vtedy bude za­chránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.


Verš v kontexte

20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a Mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a sláv­ny. 21 Vtedy bude za­chránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. 22 Muži Iz­raela, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského Boh medzi vami po­tvr­dil moc­nými čin­mi, div­mi a znameniami, ktoré upro­stred vás, ako sami viete, vy­konal Boh skr­ze neho.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

Evanjelický

21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude za­chránený.

Ekumenický

21 Vtedy bude za­chránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.

Bible21

21 Každý, kdo vzývá Hos­po­di­novo jméno, však bude zachráněn.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček