EvanjelickýSkutky2,20

Skutky 2:20

Skutky apoštolov

Sln­ko sa pre­mení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a sláv­ny deň Pánov.


Verš v kontexte

19 A urobím zá­zraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru. 20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a sláv­ny deň Pánov. 21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude za­chránený.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Pánov, veľký a sláv­ny.

Evanjelický

20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a sláv­ny deň Pánov.

Ekumenický

20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a Mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a sláv­ny.

Bible21

20 Slun­ce se ob­rátí v tmu a měsíc v krev, než při­jde ve­liký a zjevný Hos­po­dinův den.