EvanjelickýSkutky15,10

Skutky 15:10

Skutky apoštolov

Čo teda po­kúšate teraz Boha a kladiete učeníkom na šiju jar­mo, ktoré ani naši ot­covia, ani my ne­vládali sme niesť?


Verš v kontexte

9 a nerobil roz­diel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očis­til im srd­ce. 10 Čo teda po­kúšate teraz Boha a kladiete učeníkom na šiju jar­mo, ktoré ani naši ot­covia, ani my ne­vládali sme niesť? 11 Ale veríme, že z milos­ti Pána Ježiša Kris­ta dôj­deme spasenia ako aj oni.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 A tak teraz čo po­kúšate Boha ch­cúc vzložiť jar­mo na krk učeníkom, ktoré ani naši ot­covia ani my sme ne­vládali uniesť?

Evanjelický

10 Čo teda po­kúšate teraz Boha a kladiete učeníkom na šiju jar­mo, ktoré ani naši ot­covia, ani my ne­vládali sme niesť?

Ekumenický

10 Prečo teda teraz po­kúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jar­mo, ktoré ne­vládali niesť ani naši ot­covia, ani my?

Bible21

10 Pro­č tedy teď pokouší­te Bo­ha? Pro­č na­kládá­te učedníkům jho, které ne­moh­li unést ani naši ot­cové ani my?