RoháčekSkutky15,10

Skutky 15:10

Skutky apoštolov

A tak teraz čo po­kúšate Boha ch­cúc vzložiť jar­mo na krk učeníkom, ktoré ani naši ot­covia ani my sme ne­vládali uniesť?


Verš v kontexte

9 a ne­urobil nijakého roz­dielu medzi nami a medzi nimi očis­tiac vierou ich srd­cia. 10 A tak teraz čo po­kúšate Boha ch­cúc vzložiť jar­mo na krk učeníkom, ktoré ani naši ot­covia ani my sme ne­vládali uniesť? 11 Ale veríme, že skr­ze milosť Pána Ježiša Kris­ta budeme spasení na ten is­tý spôsob ako aj oni.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 A tak teraz čo po­kúšate Boha ch­cúc vzložiť jar­mo na krk učeníkom, ktoré ani naši ot­covia ani my sme ne­vládali uniesť?

Evanjelický

10 Čo teda po­kúšate teraz Boha a kladiete učeníkom na šiju jar­mo, ktoré ani naši ot­covia, ani my ne­vládali sme niesť?

Ekumenický

10 Prečo teda teraz po­kúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jar­mo, ktoré ne­vládali niesť ani naši ot­covia, ani my?

Bible21

10 Pro­č tedy teď pokouší­te Bo­ha? Pro­č na­kládá­te učedníkům jho, které ne­moh­li unést ani naši ot­cové ani my?