EvanjelickýSkutky15,11

Skutky 15:11

Skutky apoštolov

Ale veríme, že z milos­ti Pána Ježiša Kris­ta dôj­deme spasenia ako aj oni.


Verš v kontexte

10 Čo teda po­kúšate teraz Boha a kladiete učeníkom na šiju jar­mo, ktoré ani naši ot­covia, ani my ne­vládali sme niesť? 11 Ale veríme, že z milos­ti Pána Ježiša Kris­ta dôj­deme spasenia ako aj oni. 12 Celé zhromaždenie mlčalo a počúvali Bar­nabáša a Pav­la, ktorí im rozp­rávali, aké znamenia a zá­zraky činil Boh skr­ze nich medzi po­han­mi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale veríme, že skr­ze milosť Pána Ježiša Kris­ta budeme spasení na ten is­tý spôsob ako aj oni.

Evanjelický

11 Ale veríme, že z milos­ti Pána Ježiša Kris­ta dôj­deme spasenia ako aj oni.

Ekumenický

11 Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takis­to ako oni.

Bible21

11 Věří­me pře­ce, že jsme stejně jako oni spa­seni mi­lostí Pá­na Ježíše.“