EvanjelickýRimanom3,24

Rimanom 3:24

List Rimanom

ale ospraved­lňovaní sú za­dar­mo z Jeho milos­ti skr­ze vy­kúpenie v Kris­tovi Ježišovi,


Verš v kontexte

23 Všet­ci totiž zhrešili a ne­majú slávy Božej, 24 ale ospraved­lňovaní sú za­dar­mo z Jeho milos­ti skr­ze vy­kúpenie v Kris­tovi Ježišovi, 25 ktorého Boh dal ako pros­triedok zmierenia skr­ze vieru, v Jeho kr­vi, aby do­svedčil svoju spravod­livosť pre­hliad­nutím hriechov páchaných pred­tým,

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 ospraved­lňovaní súc dar­mo jeho milosťou, skr­ze vy­kúpenie, vykúpenie v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

24 ale ospraved­lňovaní sú za­dar­mo z Jeho milos­ti skr­ze vy­kúpenie v Kris­tovi Ježišovi,

Ekumenický

24 Ospraved­lňovaní sú za­dar­mo, jeho milosťou, vy­kúpením v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

24 Jsou však zdar­ma osprave­dlňováni jeho mi­lostí, skrze vy­kou­pení v Kri­stu Ježíši.