RoháčekRimanom3,24

Rimanom 3:24

List Rimanom

ospraved­lňovaní súc dar­mo jeho milosťou, skr­ze vy­kúpenie, vykúpenie v Kris­tu Ježišovi,


Verš v kontexte

23 Lebo nieto roz­dielu, lebo všet­ci zhrešili a po­strádajú slávy Božej 24 ospraved­lňovaní súc dar­mo jeho milosťou, skr­ze vy­kúpenie, vykúpenie v Kris­tu Ježišovi, 25 ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skr­ze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spraved­livos­ti pre pus­tenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 ospraved­lňovaní súc dar­mo jeho milosťou, skr­ze vy­kúpenie, vykúpenie v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

24 ale ospraved­lňovaní sú za­dar­mo z Jeho milos­ti skr­ze vy­kúpenie v Kris­tovi Ježišovi,

Ekumenický

24 Ospraved­lňovaní sú za­dar­mo, jeho milosťou, vy­kúpením v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

24 Jsou však zdar­ma osprave­dlňováni jeho mi­lostí, skrze vy­kou­pení v Kri­stu Ježíši.