EvanjelickýRimanom3,23

Rimanom 3:23

List Rimanom

Všet­ci totiž zhrešili a ne­majú slávy Božej,


Verš v kontexte

22 a to spravod­livosť Božia z viery v Ježiša Kris­ta všet­kým veriacim; lebo niet roz­dielu: 23 Všet­ci totiž zhrešili a ne­majú slávy Božej, 24 ale ospraved­lňovaní sú za­dar­mo z Jeho milos­ti skr­ze vy­kúpenie v Kris­tovi Ježišovi,

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo nieto roz­dielu, lebo všet­ci zhrešili a po­strádajú slávy Božej

Evanjelický

23 Všet­ci totiž zhrešili a ne­majú slávy Božej,

Ekumenický

23 lebo všet­ci zhrešili a ne­majú Božiu slávu.

Bible21

23 všich­ni zhřeši­li a chybí jim Boží sláva.