EkumenickýRimanom3,24

Rimanom 3:24

List Rimanom

Ospraved­lňovaní sú za­dar­mo, jeho milosťou, vy­kúpením v Ježišovi Kris­tovi.


Verš v kontexte

23 lebo všet­ci zhrešili a ne­majú Božiu slávu. 24 Ospraved­lňovaní sú za­dar­mo, jeho milosťou, vy­kúpením v Ježišovi Kris­tovi. 25 Boh ho ustanovil za pros­triedok zmierenia pro­stred­níc­tvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh pre­ukázal svoju spravod­livosť cez od­pus­tenie hriechov,

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 ospraved­lňovaní súc dar­mo jeho milosťou, skr­ze vy­kúpenie, vykúpenie v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

24 ale ospraved­lňovaní sú za­dar­mo z Jeho milos­ti skr­ze vy­kúpenie v Kris­tovi Ježišovi,

Ekumenický

24 Ospraved­lňovaní sú za­dar­mo, jeho milosťou, vy­kúpením v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

24 Jsou však zdar­ma osprave­dlňováni jeho mi­lostí, skrze vy­kou­pení v Kri­stu Ježíši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček