EvanjelickýRimanom1,19

Rimanom 1:19

List Rimanom

lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.


Verš v kontexte

18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bez­božnos­ti a ne­právos­ti ľudí, ktorí ne­právosťou pre­kážajú prav­de, 19 lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil. 20 Lebo čo je ne­viditeľné z Neho, Jeho večná moc a božs­kosť, to od stvorenia sveta roz­jímaním môžu po­zorovať z Jeho diel, takže ne­majú ospravedl­nenie,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 pre­tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjav­né, pre­tože im to Bôh zjavil.

Evanjelický

19 lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.

Ekumenický

19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil.

Bible21

19 Co se dá o Bohu po­znat, je jim zřetelné, ne­boť jim to Bůh od­ha­lil.