EvanjelickýRimanom1,18

Rimanom 1:18

List Rimanom

Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bez­božnos­ti a ne­právos­ti ľudí, ktorí ne­právosťou pre­kážajú prav­de,


Verš v kontexte

17 Zjavuje sa v ňom zais­te spravod­livosť Božia z viery pre vieru, ako je na­písané: Spravod­livý z viery bude žiť. 18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bez­božnos­ti a ne­právos­ti ľudí, ktorí ne­právosťou pre­kážajú prav­de, 19 lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bez­božnosť a ne­právosť ľudí, ktorí za­držujú prav­du ne­právosťou,

Evanjelický

18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bez­božnos­ti a ne­právos­ti ľudí, ktorí ne­právosťou pre­kážajú prav­de,

Ekumenický

18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de.

Bible21

18 Z nebe se zje­vuje Boží hněv pro­ti každé bezbožnosti a ne­pravosti li­dí, kteří svévolně po­tlačují prav­du.