RoháčekRimanom1,19

Rimanom 1:19

List Rimanom

pre­tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjav­né, pre­tože im to Bôh zjavil.


Verš v kontexte

18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bez­božnosť a ne­právosť ľudí, ktorí za­držujú prav­du ne­právosťou, 19 pre­tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjav­né, pre­tože im to Bôh zjavil. 20 Lebo jeho, len smyslom duše po­chopiteľné ne­viditeľnos­ti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovor­ky.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 pre­tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjav­né, pre­tože im to Bôh zjavil.

Evanjelický

19 lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.

Ekumenický

19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil.

Bible21

19 Co se dá o Bohu po­znat, je jim zřetelné, ne­boť jim to Bůh od­ha­lil.