Bible21Římanům1,19

Římanům 1:19

Co se dá o Bohu po­znat, je jim zřetelné, ne­boť jim to Bůh od­ha­lil.


Verš v kontexte

18 Z nebe se zje­vuje Boží hněv pro­ti každé bezbožnosti a ne­pravosti li­dí, kteří svévolně po­tlačují prav­du. 19 Co se dá o Bohu po­znat, je jim zřetelné, ne­boť jim to Bůh od­ha­lil. 20 Jeho ne­vi­di­telné zna­ky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření svě­ta ro­zu­mem po­střeh­nout v jeho díle. Ne­mají tedy výmlu­vu.

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 pre­tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjav­né, pre­tože im to Bôh zjavil.

Evanjelický

19 lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.

Ekumenický

19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil.

Bible21

19 Co se dá o Bohu po­znat, je jim zřetelné, ne­boť jim to Bůh od­ha­lil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček