EkumenickýRimanom1,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Rimanom 1:19

List Rimanom

Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil.


Verš v kontexte

18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de. 19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. 20 Lebo jeho ne­viditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božs­tvo možno od stvorenia sveta po­znávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak ne­majú ospravedl­nenie,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 pre­tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjav­né, pre­tože im to Bôh zjavil.

Evanjelický

19 lebo im je zjav­né, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.

Ekumenický

19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil.

Bible21

19 Co se dá o Bohu po­znat, je jim zřetelné, ne­boť jim to Bůh od­ha­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček