EvanjelickýPríslovia28,10

Príslovia 28:10

Kto zvádza statočných na zlú ces­tu, sám do vlast­nej jamy spad­ne, ale bez­úhon­ní zdedia požeh­nanie.


Verš v kontexte

9 Ak si nie­kto od­vracia ucho, aby ne­počul náuku, aj jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.
10 Kto zvádza statočných na zlú ces­tu, sám do vlast­nej jamy spad­ne, ale bez­úhon­ní zdedia požeh­nanie.
11 Boháč sám seba po­kladá za múd­reho, ale roz­um­ný bedár ho od­halí.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

10 Ten, kto za­vádza úp­rim­ných na zlú ces­tu, pad­ne sám do svojej jamy, a bez­úhon­ní zdedia dob­ré.

Evanjelický

10 Kto zvádza statočných na zlú ces­tu, sám do vlast­nej jamy spad­ne, ale bez­úhon­ní zdedia požeh­nanie.

Ekumenický

10 Kto zvádza statočných na zlú ces­tu, sám pad­ne do jamy a bez­úhon­ní nadobud­nú dob­ré dedičs­tvo.

Bible21

10 Do vlastní jámy padne svůd­ce poctivých, na bez­úhonné čeká skvělé dě­dictví.