EvanjelickýPríslovia28,9

Príslovia 28:9

Ak si nie­kto od­vracia ucho, aby ne­počul náuku, aj jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.


Verš v kontexte

8 Kto si rozm­nožuje imanie úžerou a úrok­mi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudob­nými.
9 Ak si nie­kto od­vracia ucho, aby ne­počul náuku, aj jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.
10 Kto zvádza statočných na zlú ces­tu, sám do vlast­nej jamy spad­ne, ale bez­úhon­ní zdedia požeh­nanie.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 Kto od­vracia svoje ucho, aby ne­počul zákona, toho i mod­lit­ba je ohav­nosťou.

Evanjelický

9 Ak si nie­kto od­vracia ucho, aby ne­počul náuku, aj jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.

Ekumenický

9 Ak si nie­kto za­pcháva uši, aby ne­počul zákon, jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.

Bible21

9 Když někdo od­vrací ucho, aby nes­lyšel Zákon, i jeho mod­lit­ba bude ohavná!